Κ.Δ.Β.Μ Μυκόνου

Κάποια σημεία στο χάρτη ενδέχεται να μην προσδιορίζουν το Κ.Δ.Β.Μ με ακρίβεια.