- Αγγλικά για το χώρο εργασίας

- Αγγλικά για τον τουρισμό

- Αγωγή Υγείας - Πρώτες Βοήθειες

- Δημιουργία Ιστοσελίδας

- Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή

- Διαχείριση Εργασιακού Άγχους / Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Προσωπικής Ζωής

- Εικαστικό Εργαστήρι

- Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης

- Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα - e-Επιχειρείν

- Ιταλικά για τον τουρισμό

- Καινοτομία-Επιχειρηματικότητα-Διοίκηση Επιχειρήσεων

- Κινηματογράφος

- Πράσινη Επιχειρηματικότητα

- Φωτογραφία

- Βιολογικά Προϊόντα: Παραγωγή - Πιστοποίηση - Διάθεση

- Διαχείριση Χρόνου

- Ισπανικά για τον τουρισμό

- Υπολογίζοντας τις δαπάνες του νοικοκυριού