Έχει αναρτηθεί εκπαιδευτικό υλικό για τις θεματικές ενότητες που προσφέρονται από τα Κ.Δ.Β.Μ στη καρτέλα θεματικές ενότητες.