Λόγω αναβάθμισης του υπολογιστικού εξοπλισμού, η πλατφόρμα εξαποστάσεως εκπαίδευσης δεν θα είναι διαθέσιμη στις 12/1/2015 για 30-60 λεπτά από 18.00-20.00.