ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Δ.Β.Μ. ΚΕΑΣ, ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ, Η ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΕΞΗΣ: 

 
Κ.Δ.Β.Μ.ΚΕΑΣ
ΚΟΡΗΣΣΙΑ, ΚΕΑ
Τ.Κ. 84002

ΤΗΛ / FAX: 2288022533