Το ΚΔΒΜ Άνδρου επισκέφθηκε το Εργαστήριο Συντήρησης του Αρχαιολογικού Μουσείου Άνδρου, την Παρασκευή 19/02 για την πρώτη εκπαιδευτική συνάντηση με τον κ. Γιάννη Σταϊκόπουλο. Εδώ ο κ. Σταϊκόπουλος μας εξηγεί πως ο συντηρητής αρχαιοτήτων καταλαβαίνει ποια από τα κεραμικά θραύσματα (όστρακα) που φτάνουν στο εργαστήριο από την ανασκαφή μπορούν να συγκολληθούν, με ποια κριτήρια τα επιλέγει, ποιες μεθόδους χρησιμοποιεί και ποια εμπόδια μπορεί να συναντήσει μέχρις ότου μπορέσει να αποκαταστήσει ένα αρχαίο αγγείο. Δείτε το στο facebook.